Poniżej prezentujemy proces generowania produktu i przykładowe produkty końcowe opracowane na podstawie wykonanego przez nas nalotu fotogrametrycznego

Dla kogo specjalistyczne usługi dronem?

Oferujemy specjalistyczne usługi dronem w różnych wariantach, które możesz dostosować pod kątem potrzeb Twoich i Twojej firmy
Oferujemy specjalistyczne usługi dronem w różnych wariantach, które możesz dostosować pod kątem potrzeb Twoich i Twojej firmy

Wybierz wariant usługi optymalny dla Ciebie i Twojej firmy

Wsparcie i nadzór z powietrza

Oferujemy wysokiej jakości wsparcie z powietrza obejmujące monitoring i obserwacje, akcje poszukiwawcze oraz zadania w ramach zarządzania kryzysowego

Lotnicza inwentaryzacja i inspekcja wizyjna

Oferujemy najwyższej jakości obrazowanie z drona umożliwiające dokonania analizy zmian i postępu prac, inspekcje wizyjne infrastruktury i budynków oraz ocenę szkód
Oferujemy najwyższej jakości obrazowanie z drona umożliwiające dokonania analizy zmian i postępu prac, inspekcje wizyjne infrastruktury i budynków oraz ocenę szkód
Oferujemy najwyższej jakości obrazowanie z drona umożliwiające dokonania analizy zmian i postępu prac, inspekcje wizyjne infrastruktury i budynków oraz ocenę szkód

Fotogrametria niskiego pułapu

Oferujemy najwyższej jakości produkty fotogrametrii niskiego pułapu, w tym fotomapy, pomiary, DSM, DTM i modelowanie 3D
Oferujemy najwyższej jakości produkty fotogrametrii niskiego pułapu, w tym fotomapy, pomiary, DSM, DTM i modelowanie 3D

Każda z oferowanych przez nas specjalistycznych usług lotniczych dronem przyjmuje wariant:

1. Podstawowy, obejmujący nalot dronem.

2. Rozszerzony, obejmujący analizę pozyskanych danych za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

3. Fakultatywny, uwzględniający ekspercką analizę i interpretację danych.

 

DSM i DTM

Duis congue lectus vel rutrum facilisis. In hac habitasse platea dictumst. Nam accumsan libero libero, vehicula fringilla elit mattis sed. Praesent nec feugiat velit, sit amet tempor justo. Suspendisse ac imperdiet urna, sed faucibus felis. Praesent fringilla sem non ligula venenatis laoreet. In sed iaculis eros. Aliquam laoreet erat volutpat eleifend varius.

Pomiary

Duis congue lectus vel rutrum facilisis. In hac habitasse platea dictumst. Nam accumsan libero libero, vehicula fringilla elit mattis sed. Praesent nec feugiat velit, sit amet tempor justo. Suspendisse ac imperdiet urna, sed faucibus felis. Praesent fringilla sem non ligula venenatis laoreet. In sed iaculis eros. Aliquam laoreet erat volutpat eleifend varius.

Wsparcie zarządzania kryzysowego

Prowadzimy monitoring miejsc zagrożenia dla ludzi i środowiska, rozpoznanie terenu i wsparcie działań zarządzania kryzysowego oraz wsparcie z powietrza dla działań operacyjnych

Prowadzimy monitoring miejsc zagrożenia dla ludzi i środowiska, rozpoznanie terenu i wsparcie działań zarządzania kryzysowego oraz wsparcie z powietrza dla działań operacyjnych. 

Akcje poszukiwawcze

Wsparcie z powierza z wykorzystaniem dronów jest dziś powszechnie stosowane i wynika to ze skuteczności tego typu narzędzia w akcjach poszukiwawczych

Wsparcie z powierza z wykorzystaniem dronów jest dziś powszechnie stosowane i wynika to ze skuteczności tego typu narzędzia w akcjach poszukiwawczych. Ma ono szczególne zastosowanie w obszarach niedostępnych lub trudno dostępnych dla człowieka oraz dla sprawnej koordynacji prowadzonych działań. 

Monitoring i obserwacje

Dzięki wykorzystaniu dronów świadczymy wysokiej jakości usługi związane m.in. z monitoringiem obiektów, w tym obiektów przemysłowych, nadzorem imprez masowych oraz wsparciem działań detektywów, ochrony i służb w stanach zwyczajnych i nadzwyczajnych

Świadczymy usługi związane m.in. z monitoringiem obiektów, w tym obiektów przemysłowych, nadzorem imprez masowych oraz wsparciem działań detektywów, ochrony i służb w stanach zwyczajnych i nadzwyczajnych.  Dzięki obserwacji prowadzonej z powietrza znacznie zwiększa się obszar monitorowanego terenu, szybkość reagowania na działania wymagające interwencji, a w rezultacie bezpieczeństwo.

Ocena szkód

Naloty dronem pozwalają na szybką i bardzo precyzyjną identyfikację szkód wywołanych przez człowieka bądź siły przyrody

Naloty dronem pozwalają na szybką i bardzo precyzyjną identyfikację szkód wywołanych przez człowieka bądź siły przyrody. Materiał fotograficzny w wysokiej rozdzielczości pozwala opracować bardzo dokładną dokumentację wymaganą przez ubezpieczyciela. Ocena szkód wykonana za pomocą drona ma szczególne zastosowanie w przypadku obiektów trudno dostępnych oraz terenów o znacznej powierzchni (np. w rolnictwie bądź w leśnictwie), kiedy w celach ukazania rozmiaru szkody konieczne jest dokonanie obrazowania z powietrza. 

Usługi dronem typu B2B oraz B2G

 

Świadczone przez nas specjalistyczne usługi lotnicze dronem są skierowane do przedstawicieli wielu branż gospodarki z sektora prywatnego i publicznego, w tym m.in. budownictwa, przemysłu energetycznego, ochrony środowiska, leśnictwa, turystyki, rozrywki, bezpieczeństwa, ratownictwa, planowania przestrzennego oraz deweloperzy, biura planistyczne i architektoniczne, wydawnictwa kartograficzne, jednostki samorządu terytorialnego różnego szczebla, jednostki badawczo-naukowe, organizacje pozarządowe, firmy doradcze, ubezpieczyciele i wiele innych podmiotów gospodarczych.

 

 

Usługi dronem typu B2C

 

Jednocześnie, ze specjalistycznej usługi lotniczej dronem może skorzystać każdy Klient nie będący przedsiębiorcą bądź przedstawicielem samorządu czy organizacji pozarządowej, a potrzebujący dokonać, np.: inspekcji dachu jednej lub wielu nieruchomości, obiektów wysokościowych, inwentaryzacji różnego typu urządzeń i instalacji technicznych bądź areałów o znacznej powierzchni, pomiaru działki budowlanej, oceny szkody lub innego typu zapotrzebowania.

Inspekcje wizyjne

Dzięki zastosowaniu drona wykonujemy inspekcje wizyjne niemal każdego typu infrastruktury niedostępnej z poziomu ziemi bez specjalistycznego sprzętu, takiego jak podnośniki bądź bez wykwalifikowanego zespołu specjalistów z uprawnieniami do pracy na dużych wysokościach

Wykonujemy inspekcje wizyjne niemal każdego typu infrastruktury niedostępnej z poziomu ziemi bez specjalistycznego sprzętu, takiego jak podnośniki bądź bez wykwalifikowanego zespołu specjalistów z uprawnieniami do pracy na dużych wysokościach. Wykorzystanie drona do tego typu zadań znacząco wpływa na obniżenie kosztów inspekcji oraz pozwala na bardzo szybkie uzyskanie wyników prowadzonej analizy. Możliwa jest także ocena stanu infrastruktury w czasie rzeczywistym, podczas wykonywania nalotu dronem. Wykonujemy także inspekcje wizyjne obszarów przyrodniczych, związaną m.in. z: inwentaryzacja flory i fauny, migracja zwierząt na dużych obszarach oraz oceną zakresu chorób roślinności.

Analiza zmian i postępu prac

Analizę zmian na danym obszarze i w czasie określonym przez Klienta  wykonujemy na podstawie cyklicznie wykonywanych nalotów dronem

Analizę zmian na danym obszarze i w czasie określonym przez Klienta  wykonujemy na podstawie cyklicznie wykonywanych nalotów.  Każdorazowy nalot obejmuje dokładnie ten sam obszar, dzięki któremu możliwe jest zidentyfikowanie zmian w określonych interwałach czasowych. Każdy nalot jest archiwizowany i możliwy do odtworzenia w dowolnym momencie. Produktem końcowym wykonanych nalotów jest ortofotomapa bądź materiał video, w zależności od potrzeb Klienta. Zaletą analizy zmian i postępu prac z wykorzystaniem drona jest duża powierzchnia obszaru nalotu, precyzja pozyskanych danych i szybkość uzyskanych wyników. 

Modelowanie 3D

Naloty dronem pozwalają na pozyskanie tzw. „chmury punktów”, która jest następnie przetwarzana na model 3D o bardzo wysokiej jakości

Naloty dronem pozwalają na pozyskanie tzw. „chmury punktów”, która jest następnie przetwarzana na model 3D o bardzo wysokiej jakości. Produkty modelowania z wykorzystaniem drona znajdują zastosowanie w wielu branżach, tj. budownictwo, architektura, archeologia, a nawet przemysł gier komputerowych. Tworzymy trójwymiarowe modele obiektów obiektów budowlanych oraz innych obiektów pochodzenia antropogenicznego oraz przyrodniczego. Jak w przypadku pozostałych produktów fotogrametrycznych atutem tego typu usługi jest szybkość wykonania, relatywnie niższy koszt, precyzja oraz możliwość obrazowania obiektów trudno dostępnych.

DSM i DTM

DSM i DTM są przygotowane w oparciu o szereg nakładających się zdjęć lotniczych o wysokiej rozdzielczości, co zapewnia nalot dronem na niskim pułapie, dzięki któremu tworzona jest tzw. „chmura punktów”

Cyfrowy Model Powierzchni (DSM) to model terenu oddający ukształtowanie terenu wraz z elementami wystającymi ponad nim, natomiast Cyfrowy Model Terenu (DTM) to model oddający ukształtowanie terenu bez elementów wystającymi ponad nim. Są to produkty przygotowane w oparciu o szereg nakładających się zdjęć lotniczych o wysokiej rozdzielczości, co zapewnia nalot dronem na niskim pułapie, dzięki któremu tworzona jest tzw. „chmura punktów”. Metoda ta charakteryzuje się znacznie większą dokładnością od tradycyjnego pomiaru geodezyjnego, a dodatkowo jest ona szybsza i tańsza. 

Pomiary

Fotomapy uzyskane w wyniku nalotu fotogrametrycznego niskiego pułapu są możliwe do wykonania w szybki i relatywnie tani sposób dzięki zastosowaniu drona

Ortofotomapy uzyskane w wyniku nalotu fotogrametrycznego niskiego pułapu możliwego do wykonania w szybki i relatywnie tani sposób dzięki zastosowaniu drona, stanowią współcześnie bardzo konkurencyjne narzędzie do pomiarów różnego typu robót oraz obiektów budowlanych i topograficznych, w tym m.in. terenów inwestycyjnych, działek, obszarów leśnych i terenów uprawnych, akwenów. Zaletą tego typu narzędzia jest precyzja uzyskanych danych oraz szybkość z jaką te dane są pozyskiwane.

Ortofotomapy

Oferujemy  wysokorozdzielcze fotomapy wykonane przy użyciu drona

Dron umożliwia wykonanie szeregu zdjęć lotniczych bardzo wysokiej rozdzielczości wykonanych na niskiej wysokości wykonanych nalotów. Zarejestrowany w ten sposób stan pokrycia i zagospodarowania terenu umożliwia przygotowanie wysokorozdzielczej ortofotomapy, która charakteryzuje się bardzo dużą precyzją. Mapowanie terenu za pomocą drona znacząco obniża koszty przestrzennych zdjęć z powietrza przy jednoczesnym wzroście jakości. Znajduje ono szerokie zastosowanie m.in. do celów geodezyjnych, budownictwa, planowania przestrzennego i prac badawczych.

UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

Etap konsultacji w Best Horizons
Etap wykonania nalotu dronem przez Best Horizons
Etap odbioru produktu w Best Horizons
Etap opracowania produktu przez Best Horizons
Etap analizy danych w zespole Best Horizons

Odbiór produktu

 

 

Opracowanie produktu

 

 

Analiza w zespole

 

 

Konsultacja

 

 

Wykonanie nalotu 

dronem

 

 

Analiza zmian i postępu prac

Akcje poszukiwawcze

Monitoring i obserwacje

Inspekcje wizyjne

Wsparcie zarządzania kryzysowego

Ocena szkód

Modelowanie 3D

Pomiary i DSM / DTM

Fotomapy

Fotomapy, pomiary, DSM, DTM, modelowanie 3D, analiza zmian i postępu prac, ocena szkód, inspekcje wizyjne, monitoring i obserwacje, akcje poszukiwawcze, wsparcie zarządzania kryzysowego

O FIRMIE

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Best Horizons - dofinansowanie kapitału obrotowego w związku z COVID 19"

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu: 23 535,33 PLN

Best Horizons to firma stworzona przez ludzi z pasjami i z pasją wykorzystujących swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie.

 

Informacje o RODO

Best Horizons link do Facebook
Best Horizons link do Pinterest
Best Horizons link do Linked In
Best Horizons link do Instagram
Best Horizons link do You tube

MENU

MENU

ADRES FIRMY

Siedziba:

94-045 Łódź

ul. Przełajowa 13 lok. 76

 

Biuro:

ul. Piotrkowska 148/150, piętro 15

tel. +48 732 259 189

biuro@besthorizons.pl

 

NIP: 727-262-87-85

REGON: 384932849

KONTAKT

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Best Horizons - dofinansowanie kapitału obrotowego w związku z COVID 19"

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy negatywnie dotkniętego skutkami epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu: 23 535,33 PLN

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright 2020 | Created by Best Horizons

Informacje kontaktowe dla Best Horizons Usługi dronem